Ako se koristi kao gaming konzola mogu li se od nekud već preuzeti gotove igre (i drugi softver) bez portanja?

Vidi X je kompatibilan sa ODROID-GO konzolom te su kompatibline igre i softver s njegovog repozitorija – https://wiki.odroid.com/odroid_go/odroid_go