Ako se može spojiti na dodatni monitor hoće li se moći istovremeno koristiti i ugrađeni ekran kao sekundarni?

Postoji nekoliko metoda za spajanje dodatnih ekrana na Vidi X te je moguće istovremeno koristiti i ugrađeni i dodatne ekrane. Posjetite ove internet stranice, na kojima se trenutno nalazite, kako biste provjerili postoji li How To radionica koja odgovara na ovo pitanje.