Gdje se mogu naći repozitoriji/softveri/tutoriali za procesor i firmware koji pokreće Vidi X?

“Hello world” te ostali primjeri nalaze se na repozitoriju našeg Git-Huba – https://github.com/VidiLAB-com/Vidi-X