Hoće li se proizvoditi (moći kupovati) gotova kućišta?

3D nacrte za izradu kućišta 3D printerom, u vlastitom aranžmanu, preuzmite sa GitHub linka https://github.com/VidiLAB-com/Vidi-X/tree/master/3D-model-ku%C4%87i%C5%A1ta