Kako mogu spojiti senzore koji ne rade na 3 V?

Takvi senzori se mogu spajati putem Logic Level Convertera ukoliko je riječ o senzorima koji rade na 5 V. Ostale koji rade na nekim drugim naponima biti će potrebno spojiti putem sličnih dodataka koje možete sami izraditi. Upotreba jednog 3 V – 5V Logic Level Convertera objašnjena je kroz radionicu Serijska komunikacija