Koji su programi već pohranjeni na Vidi Project X-u?

Primjeri korištenja i programiranja Vidi X-a nalaze se na repozitoriju Git-Huba – https://github.com/VidiLAB-com/Vidi-X te time dobivate mnogo više nego da pojedini program pohranimo na Vidi X mikroračunalo.