Mogu li se spajati Arduino senzori na VIDI X mikroračunalao?

Arduino senzori koji trebaju 5V na logičkim pinovima mogu se spajati putem Logic Level Convertera. Upotreba jednog 3V – 5V Logic Level Convertera objašnjena je kroz radionicu Serijska komunikacija
Moguće je i korištenje djelitelja napona uz pomoć otpornika. Primjer s dijeliteljem napona i isti primjer spjanja s Logic Level Converterom isprobajte uz radionicu Tipkovnica na VIDI-X mikroračunalu.