Mogu li se umrežiti dva ili više Vidi X mikroračunala?

Unutar radionice o serijskoj (UART) komunikaciji, na linku https://hr.vidi-x.org/radionice/vidi-project-x-92-serijska-komunikacija/, pronađite podnaslov koji govori o komunikaciji dva Vidi X-a.

Osim serijskom metodom komunikacije, više Vidi X mikroračunala mogu komunicirati i putem Wi-Fi, BT te Infra Red protokola.