Može li se VIDI X konfigurirati da radi s JTAG-om za debugging?

JTAG debugger može se spojiti s VIDI X mikroračunalom, no kako JTAG minimalno koristi ESP32 pinove od GPIO12 do GPIO15, kada je spojen, od VIDI X komponenata nećete moći koristiti infracrvenu transmiter diodu, Menu tipku, mikrofon te GPIO12 koji je spojen na interrupt pin touch ekrana.

Kako bismo spomenute funkcije odvojili potrebno je mikroprekidače 2, 3, 4 kod oznake S4 i 1, 6 kod oznake S3 postaviti u položaj USE EXP.