Postoje li gotovi librariji i programi?

Uz minimalne izmjene koda svi programi za ESP32 su kompatibilni s ovom konzolom. ODROID GO library za Arduino možete preuzeti sa linka: https://github.com/VidiLAB-com/Vidi-X/blob/master/Alati-za-prvi-setup/ODROID-GO-master.zip