Postoji li neki resurs za asemblerski jezik na VIDI X?

Što se assemblera tiče, ESP32 ima zaista puno verzija jednog te istog procesora te je preporuka programirati ga u njihovu nativnom ESP-IDF alatu u kojem se C++ kôd svakog projekta zasebno kompajlira za ESP32 prema parametrima zadanima u konfiguratoru korištenjem naredbe „idf.py menuconfig“. Detaljnije na linku: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html#build-your-first-project.

No čak i ESP-IDF ima nekoliko verzija te se C++ kôd pisan za jednu verziju ESP-IDF kompajlera možda neće pravilno kompajlirati u drugoj ESP-IDF verziji, no barem za ESP-IDF postoji detaljna dokumentacija, pa je moguće pronaći rješenje problema na koji se naiđe.

Zbog te doista komplicirane situacije, jer radi se o SoC-u koji zaista može puno stvari (Wi-Fi, Bluetooth itd.), pretpostavljam da bi bilo vrlo zahtjevno te mnogobrojne protokole komunikacije ispočetka pisati u assembleru.

No želite li pokušati, trebat će vam sva moguća dokumentacija o hardveru samog SoC-a.

 

Pronađite je na linkovima:

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf,

https://espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

 

I na kraju link na GitHUB projekt na kojem je nastojano okupljanje sve dokumentacije o arhitekturi Xtensa procesora:

https://github.com/espressif/xtensa-isa-doc

te link na njihov PDF izrađen iz objavljenih latex dokumenata:

https://github.com/espressif/xtensa-isa-doc/releases/download/latest/Xtensa.pdf.

 

Jako dobar primjer otkuda krenuti nalazi se na stackoverflow forumu i linku: https://stackoverflow.com/questions/63900236/programming-esp32-and-esp8266

Uspijete li pokrenuti bilo kakav primjer, čak i „Hello World“, rado ćemo ga objaviti u časopisu VIDI, pa nam se svakako povratno javite uspijete li.