Hvala Vam što želite pomoći da VIDI X bude dostupan djeci i mladima!

Još jednom Vam se zahvaljujemo na prijavi i Vašem interesu da sponzorirate neku od obrazovnih ustanova. Uskoro ćemo Vas kontaktirati da dogovorimo detalje donacije koja će razveseliti ustanovu koju ste odabrali.

U međuvremenu preporučite nekom Vašem poslovnom partneru/prijatelju da učini isto, puno ćete na taj način pridonijeti uspjehu projekta VIDI X da se nađe u što više škola, fakulteta i udruga.