Radionice koje će od vas napraviti VIDI eXperta

Ovdje možete pronaći zanimljive radionice uz koje ćete savladati korištenje Bluetooth i Wi-Fi mreže Vidi X-a te naučiti kako koristiti ugrađene ili vanjske senzore i aktuatore.
Kako bi mogli započeti koristiti radionice zavirite u kategoriju Razvojno okruženje kako bi postavili neki od kompajlera i editora koda sa kojim ćete vaša programska rješenja uploadati na Vidi X mikro računalo.