Upravo su završena testiranja VIDI X beta ver. 2

Nakon 60 dana završena su testiranja na VIDI X beta verziji 2.0.

Sa novi poboljšanim rješenjima s kojima će korisnici dobiti uzbudljivu edukacijsku platformu potpuno kompatibilnu sa postojećim projektima razvijanim na Arduino platformi, koje su mnogi razvijali kao zanimljive tech projekte, no sada će u kombinaciji sa VIDI X-om ti projekti moći dobiti nove mogućnosti i perspektive za daljnje nadogradnje.