Zagrebački MIOC je prva škola koja će koristiti VIDI X mikroračunala