SANJAJ I OSTVARI

Novosti

Novosti

VIDI X „priča“ francuski

VIDI X predstavljen pred 18 zamjenika ravnatelja francuskih tehničkih škola! Znali smo da je VIDI X zanimljivih svima koji se s njim bar malo poigraju

Novosti

VIDI X na izložbi inovacija Arca 2022

Hrvatska zajednica inovatora je organizator izložbe ARCA 2022 koja traje od 13. do 15. listopada 2022 u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Posjetiteljima je predstavljeno