Prijavi učionicu

Zahvaljujemo Vam na interesu i na tome što ste prepoznali priliku u kojoj stvarno možemo zajedno pomoći cijeloj Hrvatskoj i svim hrvatskim učenicima za bolju budućnost.

Ako ste škola, udruga ili fakultet možete se prijaviti za donaciju mikroračunala VIDI X u obliku cjelovitih učionica/laboratorija. Mi ćemo se potruditi pronaći Vam donatora.

Molimo Vas da formu popuni odgovorna osoba koja predstavlja razred ili ustanovu i koja želi prijaviti svoju učionicu.​