SANJAJ I OSTVARI

Odličan projekt Grafičke škole uz pomoć VIDI X mikroračunala