Priručnik

Kako bi vam što više olakšali rad i učenje sa VIDI X mikro računalom, za vas smo pripremili:
Naziv projekta:
Vidi X – demonstracijske aktivnosti
Naziv korisnika:
Vidi-to d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
48.750,00 HRK
EU sufinanciranje projekta:
27.300,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta:
13.10.2021. – 12.1.2022.
Opis projekta:
U sklopu demonstracijskih aktivnosti ovog inovacijskog vaučera, istraživači Fakulteta elektrotehnike i računarstva će pripremiti i provesti radionice korištenja VIDI-X mikroračunala. Radionice će biti namijenjene profesorima osnovnih i srednjih škola da bi ih se pripremilo na korištenje VIDI-X mikroračunala u nastavi. Pristup je dakle demonstracija onima koji mogu pospješiti korištenje proizvoda, “educiraj edukatore”. Radionice će se provesti na 3 lokacije diljem Hrvatske. Lokacije će se odrediti na temelju najvećeg broja zainteresiranih polaznika radionica.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Ovaj projekt za inovacijski vaučer nadovezuje se na prošli, koji je uspješno implementiran. Nakon provedbe početnih radionica i uz ovaj priručnik očekuje se da će nastavnici moći bez suvišne muke i dodatne pripreme upotrebljavati mikroračunalo u nastavi. Održane 3 cjelodnevne radionice za profesore osnovnih i srednjih škola te edukatore iz udruga na 3 različite lokacije u Hrvatskoj i priprema nastavnog materijala.
Kontakt osoba za više informacija:
Tomislav Kotnik, direktor
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:
Vidi X
Naziv korisnika:
Vidi-to d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
26.000,00 HRK
EU sufinanciranje projekta:
18.200,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta:
2.12.2020. – 1.3.2021.
Opis projekta:
Inovacijski vaučer je potreban da znanstvenoistraživačka ustanova (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – FER) za prijavitelja izradi inovativne edukacijske materijale za srednje škole za prijaviteljevo samostalno razvijeno inovativno mikroračunalo Vidi-X. Inovativni uređaj i platforma Vidi-X je na tržištu, ali nedostaju inovativni edukacijski materijali, koje najbolje može razviti znanstvenoistraživačka ustanova koja se bavi i računarstvom i elektrotehnikom.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Izrađen inovativni edukacijski materijal za srednje škole za platformu mikroračunala Vidi-X
Kontakt osoba za više informacija:
Tomislav Kotnik, direktor
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj