Elektrostrojarska obrtnička škola

Selska cesta 83
10 000 Zagreb

Ciljani projekti
Uključenje trošila (žarulje ili motora) putem releja! Projekt STAKLENIK: uključenje grijača putem releja na osnovu podataka sa senzora temperature i vlage Reguliranje kuta zakreta servo motora Korištenje integriranog kruga H most za reverziranje smjera vrtnje DC motora Aktiviranje svjetlosnog alarma korištenjem ultra zvučnog senzora Korištenje fotootpornika za tranzistorsku sklopku Korištenje zujalice za generiranje tonskih signala Korištenje LCD i 7 segmentnog pokazivača za prikaz mjernih vrijednosti

Podjeli na društvenim mrežama