Gimnazija Vukovar

Šamac 2
32000 Vukovar

Ciljani projekti
Na donaciju Vidi X mikroračunala prijavljujemo se jer informatika za osnovne i srednje škole nalaže da se težište obrazovnog procesa u predmetu Informatika treba bazirati na rješavanju problema i programiranju kojim bi se poticalo razvijanje računalnog načina razmišljanja koje omogućuje razumijevanje, analizu i rješavanje problema odabirom odgovarajućih strategija, algoritama i programskih rješenja, koje će se u konačnici prenositi u svakodnevni život. Tijekom školske 2018./2019. sudjelovali smo u projektu „Generacija Next“ Hrvatskog Telekoma koji je u našu školu donio niz tehnoloških, inovativnih i kreativnih aktivnosti pobudivši interes učenika, a samim time potaknule razvoj vještina u STEM područjima koja pružaju neiscrpne mogućnosti za pozitivne promjene u društvu, ali i osobni razvoj i buduću karijeru mladih. . Posjedujemo Arduino pločice koje bismo željeli povezati s Vidi X mikroračunalom i razvijati nove projekte.

Podjeli na društvenim mrežama