VIDI X mikroračunalo na INOVA-MLADI 2022

Ovogodišnja najveća izložba inovacija mladih u RH INOVA-MLADI 2022, po 22. puta je okupila mlade inovatore iz zemlje, regije i inozemstva koji su predstavljali svoja inovativna rješenja iz STEAM područja.

STEM kratica (science, technology, engineering i mathematics) upotpunjena je s umjetničkom (art) komponentom, čime postaje STEAM, pa su se na INOVA-MLADI 2022 izložbi mogle vidjeti i razne umjetničke kreacije, kako mlađih tako i starijih učenika osnovnih i srednjih škola.

Mnogobrojni mali inovatori i intelektualci jedva su dočekali priliku za druženje i razmjenu tehnoloških ideja nakon 2 godišnjih ograničenja koje je nametnula COVID pandemija. Na izložbi je bilo prikazano jako puno zanimljivih inovacija u kojima su učenici s profesorima pokazali svoju viziju pametnih kuća, robota, kućnih pomagača ali i recikliranja, odnosno ponovne upotrebe odbačenih materijala ili elektroničkih sklopova za posve nove namjene. 

VIDI X po prvi puta u čak tri projekta!

Nama je bila zanimljiva upotreba VIDI X mikroračunala koji se ove godine prvi puta pojavio na INOVI što nas je naravno jako razveselilo pa ćemo ih dodatno nagraditi pretplatom na časopis VIDI.

VIDI X mikroračunalo korišteno je za nekoliko projekata. Tako se u projektu iz Elektrotehničke škole u Zagrebu pod vodstvom mentora Maria Tretinjaka i njegovog učenika Josipa Skledara moglo vidjeti projekt naziva “Ljepljive bilješke” na VIDI-X platformi čiji je cilj elektronska imitacija ljepljivih bilježaka koje u obliku samoljepljivih papirića zatrpavaju vaš stol. Aplikacija nudi dva sučelja, crno i žuto (imitacija post-it boje) koja možete mijenjati, a pritom će program zapamtiti sve što ste zabilježili na ta dva post-itelektronska papirića.

Bilješke se mogu unositi prstom ili olovkom priloženom uz VIDI X mikroračunalo. Super ideja!

Projekt pod nazivom Sigurnost sustava u automobilima sa VIDI X platformom pod vodstvom mentora Maria Tretinjaka i Saše Tatara koji su kreirali Leo Ćirković i Dominik Boras, učenici Elektrotehničke škole u Zagrebu, pokazuje kako uz pomoć senzora za temperaturu i pokret očuvati zdravlje ljudi. Kada senzori detektiraju pokret i uoči se visoka temperatura, sustav šalje push poruku  na pametni telefon kako bi alarmirao o nepovoljnim uvjetima u automobilu. Jako dobro!

Kao treći projekt vidjeli smo robota nadograđenog VIDI X platformom također iz elektortehničke škole u Zagrebu vođen mentorom Mariom Božurićem.

NEURONSKE MREŽE

Jedan od nama intrigantnijih radova je Aritmetička jedinica za akceleriranje rada neuronskih mreža realizirana na fpga upravljaču koji su uz mentora Denisa Gentilinija kreirali Luka Dobrilović i Filip Gembec.

Specijalnost ovog rada je modulkoji može odrađivati stotine paralelnih aritmetičkih operacija, kombinacijskom logikom bez vremenske domene. Uređaj množi veliki broj ulaznih vrijednosti s referencama i zatim zbraja produkte množenja.

Koliko smo shvatili, riječ je o vrlo brzim, gotovo trenutnim operacijama koje će pridonijeti projektima koji koriste umjetnu inteligenciju i neuronske mreže.

HUMANOIDNI ROBOTI I PAMETNE KUĆE

Na INOVA-MLADI 2022 izložbi mogli su se vidjeti i mnogobrojni roboti od kojih su neki humanoidni, a neki ipak u obliku vozila ili slično. Slike nekih projekata pogledajte na linku https://inova-croatia.com/product-showcase/inova-mladi-2022/

Veliku galeriju slika projekata s INOVA-MLADI 2022. prolistajte na https://vidilab.com/vijesti/hardver/6093-vidi-x-mikroracunalo-na-inova-mladi-2022