VIDI X u Đurđevcu!

VIDI X u još jednoj školi u Hrvatskoj!

Strukovna škola Đurđevac dobila je svoju VIDI X učionicu zahvaljujući tvrtki RASCO. Posjetili smo Đurđevac u društvu predstavnika tvrtke RASCO, gospodina Darka Paviše, suosnivača i direktora i Lahorke Lojen, suradnice za komunikaciju. Gospodin Paviša je ovu suradnju opisao ovako:

Obrazovanje je ključan faktor uspjeha kompanije RASCO. Dobro je poznato koliko su STEM područja važna na današnjem tržištu rada. Zbog toga smo srednjoj strukovnoj školi Đurđevac donirali VIDI X mikroračunala. Želimo da radom na njima prošire svoja znanja, i da tu ne stanu, nego ih nastave širiti s dodatnim kvalifikacijama i na fakultetu. Vjerujemo i nadamo se da će dio mladih koji danas rade na tim mikroračunalima već sutra biti dio našeg tima zaposlenika.“

U školi su nas dočekali učenici zajedno sa ravnateljem Darkom Špoljarom i profesorima Ivankom Brček i Željkom Brčekom, koji su nam dali više informacija o samoj školi i zanimljivim projektima svojih učenika.

Strukovna škola Đurđevac zahvaljujući firmi RASCO d.o.o. i VIDI-To d.o.o., te angažmanu nastavnika Željka Brčeka i Ivanke Brček dana 12. 10. 2021. primila je donaciju 10 VIDI X računala. Donaciji su prethodile dokazne aktivnosti kojima smo pokazali da ćemo znati iskoristiti donirana računala. Odlukom o donaciji još se jednom potvrdila dugogodišnja uspješna suradnja Škole i firme RASCO. Računalima ćemo upotpuniti kurikulume u zanimanjima sektora Elektrotehnike i računalstva, korištenjem opreme koja je sve više zastupljena u modernoj industriji i na taj način doprinijeti kompetencijama učenika i budućih zaposlenika i studenata.” rekao nam je ravnatelj.

Kako je škola već do sada jako aktivna u području IoT-a, ideja za VIDI X je već jako puno. Veseli nas što će VIDI X biti odlična nadopuna dosadašnjem programu!