VIDI X za studente FER-a!

FER je nabavio svojim studentima VIDI X mikroračunala! 😄

FER je prepoznao VIDI X projekt još na samim počecima te ujedno osigurao vrhunsku edukaciju njegovog korištenja za profesore osnovnih i srednjih škola širom Hrvatske. Neki studenti FER-a već rade na projektima koristeći VIDI X. Ovoga puta je FER nabavio VIDI X mikroračunala za svoje potrebe kako bi još više studenata dobilo priliku raditi na njemu. Na FER-u nas je kod primopredaje dočekala profesorica Ana Sović Kržić koja je ujedno i predsjednica Hrvatskog robotičkog saveza ali i veliki prijatelj VIDI X projekta.