Korištenje Strapping pinova VIDI X-a

ESP32, Procesor VIDI X-a, ima 6 strapping pinova. To su:

  • GPIO0: internal pull-up
  • GPIO2: internal pull-down
  • GPIO4: internal pull-down
  • GPIO5: internal pull-up
  • MTDI/GPIO12: internal pull-down
  • MTDO/GPIO15: internal pull-up

 

Pull-up znači da su pinovi otpornikom spojeni na pozitivno (+) napajanje, a pull-down da su otpornikom spojeni na GND, tj. uzemljenje.

Za vrijeme reseta, bootanja ili gašenja procesora, ti pinovi zauzimaju vrijednosti 0 ili 1 i drže te vrijednosti dok se čip ne upali ili ugasi. U slučaju da ta promjena vrijednosti spomenutih pinova utječe na senzore ili aktuatore spojene na njih, potrebno je na nju obratiti pažnju. Od projekta do projekta može ih biti manje ili više zeznuto koristiti.

Da bi promijenili vrijednosti stanja strapping pinova prilikom bootanja, možete primijeniti vanjske pull-up ili pull-down otpornike. Nakon procesa resetiranja ili bootanja, strapping pinovi radit će kao normalni.

Pinovi su 0, 2 i 12 najkritičniji te njihovo krivo korištenje može uzrokovati da se VIDI X ne resetira pravilno, tj. da se ni ne boota. Ako je korištenje tih pinova nužno za neki vaš projekt, a njihovo mu inicijalno stanje ne odgovara, u takvim se projektima mogu koristiti npr. uz prekidače s vremenskom odgodom.