Vidi Project X #90:
Wi-Fi skener

VIDI X mikroračunalo podržava Wi-Fi, a to je dobar način za međusobnu komunikaciju više uređaja poput VIDI X mikroračunala, pametnih mobitela i računala.

U današnje vrijeme sve veći broj klasičnih uređaja teži k tome da postanu pametni uređaju, tj. da uđu u IoT svijet. Dodavanje „pametnih komponenti“ u razne sustave pridonosi poboljšanju rukovanja koje pomaže samom korisniku. Iako postoji puno vrsta komunikacije koje postoje na tržištu, izdvojili bismo Wi-Fi. Bežične komunikacije imaju brojne pogodnosti u odnosu na žičane, a najkritičnija je stavka prijenosni medij (nitko ne želi nositi kablove za sobom). Najveća je mana bežičnih tehnologija bila vrijeme odziva, tj. kašnjenja koje se stvara pri putovanju informacije kroz kanal. U današnje vrijeme ulaskom u 5G tehnologije, brzine prijenosa dostižu vrtoglave iznose, a vremena kašnjenja se smanjuju pa takve bežične komunikacije postoje u upotrebi u real-time uređajima (pametni automobili i slično).

VIDI X mikroračunalo na svom ESP32 mikrokontroleru ima ugrađen Wi-Fi i BT. Wi-Fi je svima već poznata vrsta bežične komunikacije te ju gotovo svatko od nas posjeduje u vlastitom domu, a moguće ju je pronaći posvuda, od javnih prostora, kafića, trgova, ustanova do autobusa. Zašto odabrati Wi-Fi? Pametni su mobiteli preplavili tržište posljednjih 10-ak godina i gotovo ih svatko posjeduje te su glavni upravljački uređaj za pametne uređaje. Cilj je upravljati pametnim uređajima s napravom koju najviše koristimo, a to je mobitel. Postavi li se VIDI X mikroračunalo u mod pristupne točke (access point), korisnik se na nju može spojiti s mobitelom ili pak računalom. Jednostavnim upisivanjem IP adrese u web preglednik (IE, Opera, Safari, Chrome, itd.) otvara se korisničko sučelje i upravljanje raznim procesima postaje vrlo lako, ali i ono što je najvažnije, najpraktičnije. Ovaj je način komunikacije dobar, ali zahtjeva spajanje na posebnu Wi-Fi mrežu, tj. ako je korisnik kod kuće spojen na Wi-Fi, morat će se odspojiti s njega i spojiti na VIDI X mikroračunalo. To može stvarati nepraktičnost, ali zato postoji opcija „Klijenta“. VIDI X mikroračunalo spaja se na lokalnu W-Fi mrežu koju korisnik ima kod kuće ili u uredu te hosta mali lokalni server. Ovaj način ne zahtijeva od korisnika odspajanje od kućnog Wi-Fija kao prethodni slučaj te se može izravno uz pomoć web preglednika pristupiti korisničkom sučelju. Mana je što taj način zahtijeva dostupnu mrežu. Svaki režim rada ima svoje prednosti i mane; oba su primjenjiva ovisno o situaciji,a njihovo ste korištenje već savladali u prethodnim tutorijalima.

 

VIDI X kao Wi-Fi skener

VIDI X služi kao Wi-Fi skener, skenira sve dostupne mreže i ispisuje ih na ugrađenom zaslonu.

Antena: je posuđena od Coscovog rutera kako bismo povećali Wi-Fi domet. Obložili smo je izolir trakom kako nebi naravila kratki spoj na VIDI X mikroračunalu. No ugrađeni ESP32 ima dediciranu antenu koja je sposobna izvršiti osnovne Wi-Fi zadaće

 

Pri pokretanju i završavanju skeniranja informacije se ispisuju na zaslonu, također i broj dostupnih mreža te imena navedenih mreža. Skeniranje se može obavljati kada korisnik to poželi, naravno, nakon što završi prethodno skeniranje. Skeniranje dostupnih mreža izvedeno je uz pomoć funkcije „skeniraj“ tipa void. Funkcije olakšavaju izvršavanje pojedinih zadataka kako bi olakšali glavni kod i izbacili operacije koje nije potrebno izraziti u glavnom programu. Funkcija tipa void ne vraća nikakav argument pri njenom pokretanju (tj. zatvaranju). Funkcije mogu biti različitih tipova, int, double, itd.

Funkcije također mogu primiti vrijednost ulaznog argumenta koji se koristi za računanje u samoj funkciji, dobar primjer bila bi funkcija za računanje faktorijela (n!). Funkcija tipa: int faktorijela (int n){…} pomoću ulaznog argumenta „n“ računa faktorijelu i vraća odgovarajući broj. Kada se u glavnom programu pozove funkcija „faktorijela“ to će izgledati ovako: int x (pomoćna varijabla u koju će se spremiti izračunata faktorijela). I poziv same funkcije, x = faktorijela(n); pri ćemu će se u varijablu x spremiti vrijednost faktorijele za izračunavanje broja n. Mnoge funkcije postoje gotove u raznim bibliotekama (poput ovakvih matematičkih) te korisniku olakšavaju korištenje jer se nude gotova rješenja koja korisnik ne mora osmišljavati svaki puta. Personalizirane funkcije korisnik također može napisati i spremiti za daljnje korištenje, ne mora se pisati u kodu svakog programa posebno.

 

Kod potražite na: https://github.com/VidiLAB-com/Vidi-X/tree/master/WiFiScan_Zaslon

 

Napomena:

ESP32 na samoj pločici ima konektor za antenu, bez antene je domet drastično smanjen i postoji mogućnost da neće pronaći sve mreže, iako se njihov izvor nalazi u neposrednoj blizini. Pri pokretanju programa na zaslonu se ispisuje kada je uređaj spreman za skeniranje i pritiskom na tipkalo A (ugrađeno na pločici) pokreće se skeniranje.